Szczegłowy opis dyspraksji

Niektóre osoby z dyspraksją wykształciły czuciowe mechanizmy obronne; są nadzwyczaj czułe na dotyk. Inni mogą mieć dyspraksję mowy, która powoduje dysfunkcję mówienia. Osoby z dyspraksją zwykle mają niską samoocenę, częściej wpadają w depresję, mają problemy ze zdrowiem psychicznym, doświadczają także trudności natury emocjonalnej i zachowawczej. Dyspraksja wynika z zaburzenia zmysłu równowagi i ruchu z powodu dezorientacji lub ciągłego nieprecyzyjnego odbioru wrażeń, co skutkuje niezręcznym i niezgrabnym zachowaniem się. Wszystkie osoby z dysleksją doznają czasem dyspraksji przejawiającej się brakiem orientacji, u około 10-15% osób z dysleksją występuje dyspraksja chroniczna. integracja sensoryczna poznań, integracja sensoryczna poznan, Wojciech Kozłowski