Jak rozpoznać zaburzenia Integracji Sensorycznej?

Żeby stwierdzić zaburzenia integracji sensorycznej, należy przeprowadzić diagnozę. Jednak objawy zaburzeń są możliwe do rozpoznania przez rodziców i nauczycieli.

Mogą to być:.

- zaburzenia napięcia mięśniowego (najczęściej zbyt niskie napięcie),

- szybka męczliwość,

- niezgrabność ruchowa,

- słaba koordynacja ruchowa,

- problemy z manipulacją,

- posługiwaniem się sztućcami, nożyczkami,

- nieprawidłowy chwyt kredki, długopisu,

- trudności w nauce czytania lub pisania,

- trudności w koncentracji,

- unikanie zabaw grupowych,

- wycofywanie się z kontaktów społecznych,

- trudności z wysłuchiwaniem poleceń,

- problemy z nauką jazdy na rowerze,

- unikanie zabaw na huśtawce, karuzeli lub nadmierne poszukiwanie takich zabaw,

- nadwrażliwość na światło,

- nadwrażliwość na dźwięki,

- unikanie zabaw plasteliną, malowania palcami,

- unikanie dotykania niektórych faktur, np. piasku,

- trudności w próbowaniu nowych potraw,

- trudność w założeniu nowych ubrań,

- zaburzenia mowy.

Pojedynczy objaw nie musi być wskazaniem do diagnozy. Jednak już kilka z nich może być wyraźną wskazówką i dziecko powinno mieć wykonaną pełną diagnozę zaburzeń integracji sensorycznej (wywiad z rodzicami, kwestionariusze opisujące dziecko, próby kliniczne, testy, podsumowanie).Wypełnij Kwestionariusz SI